Voorwoord
Raad van Bestuur

Omschakelen naar duurzame energie

Omschakelen naar duurzame energie, in Nederland, België en Duitsland. Eneco gaat ervoor zorgen dat iedereen moeiteloos kan meedoen met deze transitie.
Wij willen onze klanten ontzorgen en hen in staat stellen om met onze producten en diensten deel te nemen aan de energietransitie.

Voorwoord CEO Ruud Sondag

Financiële kengetallen


Kengetallen hernieuwbare bronnen

Productiecapaciteit
in Mw
2.118
Geproduceerd
in GWh
4.876
Wind op land
in Mw
1.367

Meer over deze kengetallen

Omschakelen naar duurzame energie